Doe mee aan de tussenmeting - PromZ Vak

Doe mee aan de tussenmeting

Eind maart houdt PromZ Vak onder distributeurs in Nederland een zogeheten tussenmeting. Hoe kijken ze terug op het eerste kwartaal van 2016? Is de positieve flow er nog?

Vorig jaar november vond het grote jaarlijkse Distributeursonderzoek van PromZ Vak plaats. Daaruit kwam o.a. naar voren dat 2016 wel eens een schot in de roos zou kunnen worden voor de branche. Distributeurs gaven aan voor dit jaar gemiddeld genomen een omzetgroei van 8,7 procent te verwachten. Denken ze op basis van de resultaten en ervaringen in het eerste kwartaal van dit jaar dat die verwachting gaat uitkomen?

In opdracht van PromZ Vak gaat marktonderzoekbureau One Question de tussenmeting uitvoeren, dus wellicht wordt u binnenkort benaderd om mee te doen (uiteraard worden alle antwoorden anoniem behandeld). Ook andere vragen lopen mee, o.a. wat u ervan vindt dat grote(re) eindklanten in 2017 de PSI op de laatste dag mogen bezoeken. Een uitgebreid verslag van de tussenmeting publiceren we in PromZ Vak nummer 2.

Eindklanten op de PSI
Het PPP heeft deze vraag onder zijn eigen leden ook gesteld. Van de 240 leden die het PPP nu telt, heeft 30 procent meegewerkt aan de enquête. Uit de uitkomsten bleek dat 75 procent van de respondenten, met name distributeurs, het geen goed idee vindt om de PSI een dag open te stellen voor grote eindklanten.
Het PPP wil hierover met andere nationale brancheverenigingen, zoals de BAPP, in contact treden om te peilen hoe hun leden hier tegen aan kijken. Als er overwegend negatief wordt gereageerd, wil het PPP samen met andere brancheverenigingen hierover in gesprek gaan met de PSI. De Duitse GWW heeft overigens al eerder laten weten dit initiatief van de PSI wel oké te vinden.