Copyright - Promzvak

Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door Het Portaal.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van PromzVak.nl toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Portaal, een koppeling aan te brengen tussen zijn of haar site en deze site.