Willem Lageweg (MVO Nederland): Inkopers onderschatten risico bij inkopen in verre landen - PromZ Vak

Willem Lageweg (MVO Nederland): Inkopers onderschatten risico bij inkopen in verre landen

Fabrikanten, suppliers en distributeurs waren not amused toen ze donderdagochtend 16 april Willem Lageweg van MVO Nederland op Radio 1 uitspraken hoorden doen over promotionele producten. Men vond dat hij ten onrechte de branche van promotionele producten in een kwaad daglicht zette.

Het ochtendprogramma op Radio 1 wordt goed beluisterd door het MKB, de (potentiële) opdrachtgevers van distributeurs. Zij waren dan ook onaangenaam verrast toen Lageweg zich negatief uitliet over (goedkope) premiums. Dit deed hij naar aanleiding van het Monitor Onderzoek 2015 van organisatie MVO waaruit was gebleken ‘dat bedrijven de sociale en milieurisico’s van de producten die zij in verre landen laten maken onderschatten’.
Nu maar hopen dat opdrachtgevers zich niet laten afschrikken en geen verkeerde conclusies trekken, liet PromZ Vak direct na de uitzending weten aan Willem Lageweg.

De reactie die PromZ Vak hem stuurde, luidde als volgt: 
PromZ Vak: ‘Het zou jammer zijn, en niet terecht, om de fabrikanten en importeurs van promotionele producten over één kam te scheren met industrieën als hout, cacao, kleding etc. Juist de promotionele productenindustrie is al jaren bezig met MVO, certificeringen, CSR etc. De grote multinationals als Douwe Egberts, Unilever, Albert Heijn etc. maken gebruik van enorme aantallen promotionele producten en kunnen en willen hun goede naam niet op het spel zetten met het inzetten van ‘foute’ producten. Dat zegt al genoeg. Je ziet het ook terug aan het zeer beperkte aantal recalls, zeker in Nederland, van promotionele producten.’

PromZ Vak: ‘Te goedkope promotionele producten, waarvan de herkomst onduidelijk is, kunnen wel eens een probleem opleveren (dat geldt trouwens voor alle producten, niet alleen in de promotionele productensector, zeker ook in de retail). Het zou goed zijn om in de communicatie een duidelijk verschil te maken tussen retail en producten die voor de promotionele inzet worden geproduceerd, vaak in custom made acties. En te wijzen op het belang van kwaliteit, controle, met aandere woorden: compliance, hetgeen een issue is dat juist in de promotionele productensector veel aandacht krijgt.’

PromZ Vak: "De branche hecht veel waarde aan compliance en zelfregulering. Productcertificering is een hot item in de branche. U was juist iemand die een paar jaar terug nog de branchevereniging PPP (Platform Promotional Products) tijdens een ALV een pluim op de hoed stak voor de inzet van de promotionele productenindustrie op dit onderdeel."

Willem Lageweg kwam direct met het volgende antwoord:
‘Dank voor je reactie op mijn interview vanmorgen op radio 1. Alle waardering dat je het voor je sector opneemt. De hoofdboodschap van mij was dat bedrijven en retailers bij hun inkoop beter op moeten letten op wat zij inkopen, waar de spullen vandaan komen en hoe de producten worden gemaakt. Ons onderzoek toont aan dat het Nederlandse bedrijfsleven zich hier nog onvoldoende van bewust is en als men zich dit al realiseert dan zijn de ambities om echt aan de slag te gaan vaak nog te bescheiden.’

Willem Lageweg: ‘Dat laat onverlet dat er op dit terrein al diverse acties zijn en worden genomen. Ook de actie van PPP van een paar jaar geleden was een goed voorbeeld daarvan. Dat was en is mijn mening. Waar ik op heb willen duiden is dat o.a. in de sfeer van non foodproducten zoals speelgoed, consumentenelectronica, huishoudelijke artikelen, lifestyle en promotionele artikelen bij veel inkopers (zowel in MKB als retail) de bewustwording en de daadkracht omhoog kan en moet. Zowel omdat de risico’s groot zijn (zie wat er in de kledingsector is gebeurd) alsook omdat dit moreel verwacht mag worden.’

Willem Lageweg: ‘Ik heb daarmee nadrukkelijk niet de producenten en handelaren schade willen berokkenen en ik denk ook niet dat dat met mijn uitlatingen is gebeurd. Wat ik wel wil bereiken is dat de implementatie van allerlei codes en voornemens met meer kracht ter hand wordt genomen.’

In de volgende edities van PromZ Magazine (het vakblad voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, overheid en de non-profit sector) en PromZ Vak (het vakblad voor suppliers en distributeurs) gaan we samen met Willem Lageweg van MVO Nederland verder in op deze kwesties.