Werkt het of niet? - PromZ Vak

Werkt het of niet?

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die plannen hebben om duurzame en innovatieve projecten te ontwikkelen kunnen daarvoor subsidie krijgen. Het budget van bijna 3 miljoen euro is tot en met 2015 beschikbaar. Met dit programma wil de provincie Groningen innovatie en duurzaamheid binnen het MKB faciliteren en stimuleren.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Alle ondernemers uit het MKB (behalve detailhandel) in de provincie Groningen komen in aanmerking voor de subsidie. Zij kunnen daarbij eventueel samenwerken met een kennisinstelling.
 

Voorwaarden

Voorwaarden om voor een subsidie in aanmerking te komen zijn:

1. Projecten leveren duurzame producten of productieprocessen op en leiden tot een duurzame bedrijfsvoering;
2. Projecten zijn vernieuwend;
3. De eigen bijdrage bedraagt minimaal 50 procent van de totale subsidiabele kosten;
4. Projecten dragen bij aan de economische ontwikkeling van Groningen;
5. Projecten zijn duurzaam;
6. Subsidiabele activiteiten zijn bij indiening van de aanvraag nog niet gestart en ontvangen niet ook op een andere manier subsidie;
7. Een onderneming kan maximaal één keer per kalenderjaar subsidie uit het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen ontvangen.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Ondernemers kunnen bij de uitvoering van hun project subsidie krijgen voor de volgende kosten:
 

Aanschaf van materialen en middelen;

inzet eigen menskracht (maximaal 20 procent van de subsidiabele kosten, uniform uurtarief 60,- euro); inhuur externe adviseurs (maximaal 20 procent van de subsidiabele kosten).
 

Budget

Tot en met 31 oktober 2015 is er in totaal 2.740.000,- euro beschikbaar. Het minimale subsidiebedrag is 10.000,- euro, het maximale bedrag 100.000,- euro.
 

Meer informatie

Meer informatie over het Programma Innovatief Duurzaam MKB Groningen vindt u op de website van de provincie Groningen.

Meer informatie vanuit Provincie Groningen