We hebben weer behoefte aan zakelijk contact en beursbezoek - PromZ Vak
We hebben weer behoefte aan zakelijk contact en beursbezoek

We hebben weer behoefte aan zakelijk contact en beursbezoek

De corona lockdown heeft natuurlijk effecten gehad op het functioneren van de promotionele producten branche. Niet minder dan driekwart van de opdrachtgevers en distributeurs heeft tussen half maart en begin juni geen face-to-face contact met elkaar gehad. 28% van de opdrachtgevers heeft dit als een ernstige tot zeer ernstige belemmering ervaren, bij de distributeurs is dat zelfs 37%.

Gemis is te voelen

Men mist het beursbezoek wel, zeker als men gewend is om beurzen te bezoeken. Zo zegt 56% van de bezoekers van PromZ Live 2019 dat ze gedurende de corona lockdown het beursbezoek gemist hebben. Van de bezoekers van De Leveranciersdagen 2019 (dus de distributeurs van promotionele producten) zegt 38% een vakbeurs gemist te hebben gedurende de lockdown. Hierbij moet bedacht worden dat er gedurende de lockdown periode ook geen Nederlandse vakbeurzen voor distributeurs op het programma stonden. De eerste vakbeurs is immers De Leveranciersdagen in september 2020.

Bezoekintentie is groot

De intentie van opdrachtgevers om de uitgestelde PromZ Live beurs in september 2020 te bezoeken, en de intentie van distributeurs om De Leveranciersdagen 2020 te bezoeken ligt op 91%. Echter, corona (de zogenaamde tweede golf) zou hierbij roet in het eten kunnen gooien. 69% van de PromZ Live 2019 bezoekers laat zich ondanks corona niet weerhouden om PromZ Live 2020 te bezoeken, ervan uitgaande dat de beurs aan alle corona-eisen voldoet. Dat geldt ook van 60% van de distributeurs die vorig jaar De Leveranciersdagen bezocht hebben: zij gaan ondanks corona ook De Leveranciersdagen 2020 bezoeken. Overigens is dit een momentopname, de actuele situatie rondom corona kan op het moment dat deze beurzen straks gehouden worden nog de nodige veranderingen in bezoekintentie opleveren. Zowel naar de positieve als de negatieve kant. Maar laten we even positief blijven. Als het aantal besmettingen laag blijft en iedereen meer gewend is aan de 1.5 meter afstand in grotere groepen, door bijvoorbeeld een aantal keer uit eten te zijn geweest, zal de intentie verder toenemen.

Veiligheidsmaatregelen

De potentiële beursbezoekers stellen de verschillende corona maatregelen op een beurs over het algemeen op prijs. Enerzijds het gebruik van looproutes en de daarbij behorende 1,5 meter social distance en anderzijds het gebruik van desinfectiemiddelen, voorregistratie etcetera. Maar men is bepaald geen groot liefhebber van het gebruik van mondkapjes tijdens het beursbezoek. Dat is echter niet zo vreemd aangezien het moeilijker zal zijn om te netwerken met zo’n mondkapje.

Bovenstaande gegevens komen naar voren uit een onderzoek dat in opdracht van Het Portaal door onderzoekbureau One Question begin juni is afgenomen onder 205 opdrachtgevers in de markt van promotionele producten en 120 leveranciers van promotionele producten.