Wat is het PPP, Platform Promotional Products? - PromZ Vak

Wat is het PPP, Platform Promotional Products?

De branche van promotionele producten en diensten heeft zich verenigd in het Platform Promotional Products (PPP).

Binnen deze organisatie staan imagoverbetering door verdere professionalisering, kennisvermeerdering, en belangenbehartiging centraal. PPP spitst zich toe op de behoeften en belangen van de bedrijven in de branche van promotionele producten. Het lidmaatschap bedraagt 575 euro per jaar. PPP-leden moeten o.a. ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en hun core business dient gelegen te zijn in de handel in promotionele producten. PPP, opgericht in het najaar van 2002, telt inmiddels 110 leden.

Voorzitter Peter van der Vliet: "PPP is een krachtige organisatie die de individuele bedrijven in de promotionele producten sector verenigt. Het lidmaatschap functioneert als een keurmerk richting eindgebruikers. De opdrachtgever moet er van uit kunnen gaan dat de distributeur, die lid is van PPP, beschikt over alle noodzakelijke kennis en middelen voor advies en inkoop. Het feit dat de distributeur PPP-lid is, geeft aan dat hij zijn vak serieus neemt en bereid is te investeren in een verdere professionalisering van zijn eigen bedrijf en van het totale vakgebied.’" Van der Vliet verwacht dat PPP rond de 450 leden zal krijgen. "Als ik zie hoeveel bedrijven actief zijn in deze branche, is dat geen overdreven verwachting. De branche heeft zo'n draagvlak nodig. Denk alleen maar aan de toenemende grensoverschrijdende wet- en regelgeving, die niet alleen kansen maar ook bedreigingen met zich meebrengt. De branche heeft een waakhond nodig. Als een PPP zoveel bedrijven, werkgelegenheid en omzet vertegenwoordigt, vormt PPP dat draagvlak en heeft de branche een stem die in Brussel wordt gehoord. Die functie vervult PPP ook al door het lidmaatschap van de EPPA, de European Association for Promotional Products, de associatie van Europese brancheorganisaties.’" De basis van PPP is breed en wordt gevormd door alle partijen: importeurs, groothandelaren, producenten en tussenhandelaren. Daarnaast kunnen bedrijven met overeenkomstige specifieke belangen zich verenigen in aparte secties. Het PPP-bestuur wordt gevormd door voorzitter Peter van der Vliet, vice-voorzitter Hidde Proost (Premium Connection) en de leden Marcel Harskamp (KCF), Oene Mees (CCO Cravat Club), Edward Jacobs (Jacobs Promo Items), Robin Vogel (Buttonboss), Ad Duivenvoorde (Ravelli) en Martin Winter (Hokra Below the Line). Het secretariaat en de directie van PPP worden gevoerd door Het Portaal, o.a. uitgever van PromZ Magazine, PromZ Vak, de website promz.nl en organisator van de vakbeurs PromZ Event. Tot de activiteiten van het Platform Promotional Products (PPP) behoren o.a: Voor- en Najaarsshows Promotionele Producten (voorheen Leveranciersdagen), (Markt)onderzoek, Trainingen (in samenwerking met promotiespecialist Peter Strating), Workshops (in samenwerking met het IDMK, Instituut voor Direct Marketing Kennis), PPP-keurmerk (verwant aan ISO-eisen), Website, (Inter)nationale leveringsvoorwaarden, Gedragscode, Arbitrage- en geschillencommissie (voorgezeten door mr Alexander Singewald, Singewald Consultants), Juridische ondersteuning (in samenwerking met mr Matthijs Kaaks van advocatenkantoor Nolen Van der List), Lobby in Den Haag en Brussel.Inlichtingen: 020-3012730, e-mail: info@ppp-online.nl