VOORKEUR VOOR NON-FOOD KERSTPAKKET STIJGT - PromZ Vak

VOORKEUR VOOR NON-FOOD KERSTPAKKET STIJGT

Uit onderzoek van TNS NIPO, een half jaar na kerst uitgevoerd in opdracht van Tintelingen, blijkt dat Nederlanders veel waarde hechten aan hun kerstbeloning. Het onderzoek is online uitgevoerd in de week van 12 juni 2006. In totaal hebben 643 personen eraan deelgenomen, allen fulltime of parttime in loondienst. 64% van de ondervraagden zou teleurgesteld zijn als zij niets zouden ontvangen met kerst. Opvallend is dat 7% van hen zelfs aangeeft het onacceptabel te vinden om geen kerstpakket te krijgen.

Het kerstpakket wordt door de meeste werknemers (61%) ervaren als blijk van waardering van de werkgever. 34% van de ondervraagden ziet een kerstpakket als traditie. Nederlanders vinden het kerstpakket nog lang niet uit de tijd: slechts 5% van de respondenten geeft aan de traditie achterhaald te vinden.

Liever geen levensmiddelenpakket

Verreweg de meeste mensen ontvangen met kerst van hun werkgever een doos met levensmiddelen (59%). De rest ontvangt een cadeau (17%) of een waardebon om zelf invulling te geven aan de kerstbeloning (10%). Maar volgens het onderzoek wil bijna de helft van de mensen (44%) liever geen levensmiddelen cadeau krijgen. Bovendien geeft 13% aan liever geen drank als kerstpakket te ontvangen. Daarmee zou de voorkeur van de Nederlanders voor het non-food kerstpakket vastere voet aan de grond krijgen.

Tintelingen, online leverancier van kerstgeschenken-op-maat, wilde met dit onderzoek meer inzicht krijgen in de tevredenheid van de consument over het kerstgeschenk.