Uitgaven aan relatiegeschenken weer omhoog - PromZ Vak

Uitgaven aan relatiegeschenken weer omhoog

Ondanks het verslechterde economische klimaat geeft het Nederlandse bedrijfsleven dit jaar meer uit aan relatiegeschenken dan vorig jaar. In totaal geven bedrijven voor 677 miljoen euro weg aan relaties en personeel. Vorig jaar was dat 564 miljoen euro.Ondanks de stijging van de bestedingen is zowel het aantal geschenken als de groep bedrijven die dit jaar één of meer keren geschenken heeft weggegeven afgenomen. Dit blijkt uit het Nationaal Onderzoek Relatiegeschenken 2002 dat marktonderzoeksbureau Intomart uitvoerde in opdracht van vakblad Incentive.De hoogte van de uitgaven aan geschenken is vooral te wijten aan het feit dat de gemiddelde prijs van de geschenken is gestegen. Tweederde van de bestedingen (450 miljoen euro) was bestemd voor cadeaus aan klanten. Eenderde (222 miljoen) ging naar het eigen personeel. De decembermaand, met name kerst, is nog altijd de favoriete periode om relatiegeschenken te geven. Drank blijft het meest populaire geschenk om aan externe relaties te geven. Het ‘marktaandeel’ van dranken daalt echter. Het kerstpakket blijft het belangrijkste geschenktype voor het eigen personeel. (Bron: Sales-online.nl)