Ton Löbker (Compacon): 'Branche moet duurzaamheid collectief oppakken' - PromZ Vak

Ton Löbker (Compacon): ‘Branche moet duurzaamheid collectief oppakken’

Een opmerkelijk initiatief van Giving Europe en Compacon: gezamenlijk hebben ze onderzoek laten uitvoeren naar de mate waarin opdrachtgevers zich bij de inkoop van promotionele producten laten leiden door duurzaamheid, MVO, CSR en EU-certificeringen.

Marktonderzoekbureau One Question voerde het onderzoek uit onder relaties van Compacon, over het algemeen grotere ondernemingen met een groot aantal werknemers. Uit de uitkomsten blijkt dat nog niet de helft van de ingekochte promotionele producten duurzaam is. Maar ruim eenderde van de 160 respondenten zegt wel te overwegen om (meer) duurzame promotionele producten in te gaan kopen en ruim de helft verwacht dat de rol van duurzame producten groter gaat worden. Vooral inkopers/marketeers vanaf een jaar of 50 (die wellicht door (klein)kinderen meer oog hebben voor de wereld om hen heen) hechten relatief meer waarde aan duurzaamheid, CSR en certificeringen.
De kennis over CSR, MVO, de bijbehorende certificeringen en een begrip als compliance laat te wensen over. Opdrachtgevers vragen er nog weinig naar. Maar iets meer dan de helft van de respondenten weet wel dat producten, die van buiten de EU worden geïmporteerd, moeten zijn voorzien van een EU-certificering.

Informeren
Opdrachtgevers vinden dat distributeurs hen (meer) zouden moeten informeren over duurzame producten en de certificeringen, iets wat Stef van der Velde (Giving Europe) en Ton Löbker (Compacon) onderschrijven. ‘Distributeurs spelen een belangrijke rol in het informeren, omdat zij direct contact hebben met eindklanten,’ aldus Van der Velde die binnen de branche al jaren hamert op het belang van de EU-certificaten, die aantonen dat promotionele producten voldoen aan EU-wetgeving.

‘Groene’ doelstellingen
De respondenten uit dit onderzoek vinden dat Compacon in vergelijking met andere distributeurs voorop loopt in het verstrekken van informatie, met name op het vlak van duurzaamheid. Löbker licht toe dat de accountmanagers van Compacon instructie hebben om bij klanten topics als duurzaamheid en MVO pro-actief aan de orde te stellen. Als onderneming heeft Compacon ook zelf een ‘groene’ strategie en doelstellingen geformuleerd. Zo wil het bedrijf dat over vijf jaar 25% van de promotionele producten, die het levert, duurzaam zijn.
Löbker: ‘Wij willen ons inzetten voor een duurzame productenbranche. Dat kun je niet alleen. Daar moeten je klanten aan willen meewerken. Maar ik vind ook dat suppliers en andere distributeurs erin mee moeten gaan. Individueel bereik je niet genoeg. Ik zie het als een verantwoordelijkheid die we collectief moeten oppakken.’