TOGS regeling verruimd - PromZ Vak
TOGS regeling verruimd

TOGS regeling verruimd

Wij hebben ons als branchevereniging al direct aan het begin van de crisis aangemeld om als branche in aanmerking te komen voor de zogeheten TOGS regeling, een eenmalig tegemoetkoming van € 4.000,00. In onze branche worden veel verschillende SBI-codes gebruikt. Gelukkig is het gelukt om een groot aantal codes, waar veel PPP leden onder vallen, aan de lijst toegevoegd te krijgen. Deze toegevoegde codes zijn vanaf 15 april 2020 zichtbaar op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Of gebruik de handige Corona calculator. Hiermee krijgt u direct inzicht in alle relevante steunregelingen. U kunt deze calculator gebruiken voor een snel inzicht, maar check dit altijd extra met de officiële informatie van RVO.

Lobby voor verruiming van de Werkkostenregeling (WKR)

PPP heeft samen met ONL en CLC-VECTA middels bijgaande brief een oproep aan de staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief, gedaan om de Werkkostenregeling tijdelijk te verruimen. De motie is inmiddels unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. Uit navraag bij de staatssecretaris valt te concluderen dat hij nu aan de slag is met de concrete uitvoering. Als er nieuws is, melden we dat uiteraard direct.

Red de DGA, red de werkgelegenheid

Ondernemers die als directeur-grootaandeelhouder (DGA) aan het hoofd staan van een bv of nv kunnen op dit moment geen aanspraak maken op de tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De DGA betaalt wel loonbelasting, maar kan in tegenstelling tot de werknemer geen aanspraak maken op deze regeling. Wel kunnen zij zich aanmelden voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Deze regeling geeft alleen een aanvulling tot het sociale minimum om te voorzien in het levensonderhoud.

Wat als een DGA door de Corona crisis gedwongen stopt met ondernemen? Dit is een groot probleem en slecht voor onze werkgelegenheid. ONL en PPP zijn hier samen voor in de bres gesprongen.

Hoe starten we de economie weer op?

We hebben al veel suggesties hiervoor gedaan, maar gezien het belang hiervan, roepen we iedereen hierbij op om ideeën en oplossingen aan te dragen voor een intelligente open-up. Dus heeft u oplossingen, suggesties, tips, ideeën hiervoor?’ Laat het ons weten, zodat wij ze kunnen bundelen en ook die weer naar Den Haag kunnen brengen! Wij zijn voor onze leden direct bereikbaar via onze directeur Marijke van Hoorne, per mail: directeur@ppp-online.nl of telefoon +31 6 13 13 12 10.