Team Jos BV failliet - PromZ Vak
Team Jos BV failliet

Team Jos BV failliet

Op 5 maart is Team Jos BV uit Brielle failliet verklaard. Het bedrijf is in 2014 opgericht en was de afgelopen jaren snel gegroeid. Helaas waren er in 2017 en 2018 behoorlijke verliezen ontstaan.

“Om het bedrijf weer winstgevend te maken zijn er in de tweede helft van 2018 forse bezuinigingen ingezet. Dit bleek echter niet afdoende waarna in januari door een externe adviseur een nieuw businessplan is gemaakt. De verwachting was daarbij dat de onderneming in 2019 weer winstgevend zou kunnen gaan worden. Echter dit plan is niet meer tot uitvoering gebracht omdat een aantal belangrijke stakeholders hier geen medewerking aan verleenden.”
Eigenaar Jos Schroer betreurt de gang van zaken zeer, zeker gezien het grote aantal zakenvrienden en relaties dat hij in de afgelopen 40 jaar heeft verworven en waarvan een aantal door dit faillissement is gedupeerd.