Steven Baumgaertner weg als voorzitter van de GWW - Promzvak

Steven Baumgaertner weg als voorzitter van de GWW

26 september afgelopen jaar werd Steven Baumgaertner gekozen als voorzitter van de Duitse branche organisatie GWW. De verwachtingen waren hoopvol. De Duitse branche organisatie zou zich met Baumgaertner (CEO van de grootste onafhankelijke distributeur van Duitsland) kunnen voorbereiden op de toekomst. Er lagen nogal wat ‘issues’ op de plank voor de nieuwe voorzitter, waaronder een belastingwijziging op promotionele producten, de samenwerking met de PSI en een visie ontwikkeling van de GWW.

Wie Baumgaertner een beetje kent, weet dat hij een man is van ‘een man een man, een woord een woord’. Toen het bestuur ging stemmen over het toekomstige beleid van de branche organisatie, werd duidelijk dat, ondanks eerdere toezeggingen, bepaalde bestuursleden toch hun bedenkingen bleken te hebben bij de op handen zijnde veranderingen. Daarop legde Baumgaertner de voorzittershamer neer.

Vervolgens werd het een juridisch getouwtrek over de vraag of Baumgaertner niet terug zou moeten komen, wanneer de leden dit zouden willen. Een jurist toetste de vraag aan de hand van de statuten en kwam met twee opties: een herverkiezing of een waarnemend voorzitter plaatsen door het bestuur. Dat laatste bleek in tweede instantie helemaal niet te kunnen volgens diezelfde statuten.

Vervolgens kondigden ook Gunther Langenberg en Ingo Malinowski hun vertrek uit het bestuur van de GWW aan. Ze motiveerden hun beslissing door te zeggen dat ze niet langer verantwoordelijk wilden zijn voor de onrust die was ontstaan en dat ze de weg wilden effenen voor nieuwe verkiezingen.

In een e-mail die de GWW vandaag stuurde naar hun leden bieden bestuursleden Ronald Eckert en Tobias Köckert hun excuses aan voor de ontstane situatie. Naar onze mening werpt het bestuur van de GWW zichzelf jaren terug in de tijd. Dit was nu juist een kans om aan te haken bij grote veranderingen in de markt, maar die weg lijken ze voorlopig te hebben afgesloten.

Grote vraag is nu wat de GWW gaat doen met hun eigen beurs Trend in het voorjaar. Het is bekend dat Baumgaertner voorstander was van een sterke PSI en zijn gedachte was dan ook om te stoppen met de voorjaarsbeurs en een eigen paviljoen met GWW-leden op de PSI te stimuleren. Logisch, want een branchevereniging heeft immers veel belangrijker (kern)taken dan het organiseren van beurzen. Denk hierbij aan het aanbieden van vakopleidingen, lobbyen en ga zo maar door.

Het wachten is nu op nieuwe bestuursverkiezingen bij de GWW. Binnenkort in PromZ Vak gaan we uitgebreider in op het vertrek van Baumgaertner.