Samenwerking BVA, VEA en GVR - PromZ Vak

Samenwerking BVA, VEA en GVR

De brancheorganisaties van adverteerders, de BVA en communicatieadviesbureaus, de VEA en het Genootschap voor Reclame gaan een intensieve samenwerking aan. De besturen van de drie verenigingen presenteerden de plannen op 31 oktober 2002 tijdens hun, op het zelfde moment gehouden, ledenvergaderingen. Daarmee is de eerste stap gezet naar een samenwerking die moet leiden tot het delen van de backoffice, een kenniscentrum en één locatie. Roland de Haas van de Vea verwacht dat begin 2004 de drie partijen op één plek zitten. Het Nima en de Moa staat vooralsnog buiten dit nieuwe samenwerkingsverband. In de intentieverklaring is vastgelegd dat partijen in het voorjaar van 2003 het Centrum voor Commerciële Communicatie zullen oprichten. In het Centrum zullen gezamenlijke activiteiten op het gebied van kennismanagement en public affairs worden gebundeld. Daarnaast zal een speciale afdeling de organisatie van congressen en award uitreikingen op zich nemen.Veranderende marktomstandigheden, waarbij de communicatiebranche zowel aan vraag- als aanbodzijde wordt geconfronteerd met schaalvergroting, concentratie en internationalisering, hebben geleid tot een kritisch oordeel over nut en noodzaak van de toegevoegde waarde van de programma’s. (Bron: Marketing-online.nl)