Sales promotion voor fast food verder onder vuur - PromZ Vak

Sales promotion voor fast food verder onder vuur

De Consumentenbond bereidt een brandbrief voor om de politiek ervan te overtuigen de op kinderen gerichte ‘onverantwoorde marketing van ongezonde voedingsmiddelen’ in te perken c.q. te verbieden.De VEA, vereniging van reclame-adviesbureaus, bracht de communicatiebranche onlangs van dit initiatief op de hoogte. Op de site van de Consumentenbond staat de concepttekst van de brief. Daarin worden o.m. de volgende maatregelen voorgesteld:

• Een stop op ongezonde voedingsreclame op tijden dat kinderen doorgaans tv kijken (van 7 uur ‘s ochtends tot 9 uur ‘s avonds)

• Een stop op het gebruik van kinderidolen en fictieve figuren bij de promotie van ongezonde voedingsmiddelen

• Het uitbannen van spaaracties bij ongezonde voedingsmiddelen

• Geen marketing van ongezonde voeding gericht op kinderen via internet De Consumentenbond schrijft ook dat er ‘steeds meer bewijs is dat marketing van ongezonde voedingsmiddelen van grote invloed is op de voorkeuren die kinderen hebben en de keuzes die zijzelf of hun ouders maken’.