Reactie Ron Boer (Clipper/IGO) op uitspraak Diederik van Styrum - PromZ Vak

Reactie Ron Boer (Clipper/IGO) op uitspraak Diederik van Styrum

Ron Boer (Clipper/IGO) reageert op de uitspraak van Diederik van Styrum (Xindao), die gisteren (21-12) was te lezen in de email nieuwsbrief van PromZ Vak.

Zijn tekst luidt:
In reactie op de oproep van Diederik van Styrum van Xindao om suppliers te boycotten die rechtstreeks gaan, reageert Ron Boer, commercieel directeur van IGO-POST en Clipper als volgt: ‘De oproep van een supplier richting distributeurs om collega suppliers te boycotten vinden wij in de eerste plaats zeer oncollegiaal. Maar hiervan afgezien zijn de voorgestelde feiten aangaande Clipper en IGO-POST in Denemarken volstrekt onwaar. Wij hechten er waarde aan te benadrukken dat de heer Van Styrum volstrekt onjuiste informatie de wereld in helpt zonder blijkbaar te beschikken over enige feitenkennis.’

‘Gelukkig kennen wij deze feiten zelf als geen ander en zien in iedere markt waarbinnen de combinatie IGO-POST/Clipper aanwezig is de voordelen aan beide kanten. Welke door de distributeurs waar wij mee samen werken, in nog altijd toenemende mate, gelukkig ook zo ervaren wordt. Selling Together! in optima forma.’
‘Wij gunnen iedereen op basis van marktbenadering en bijbehorende competenties haar marktaandeel, maar wel gestoeld op eerlijke concurrentie en niet door het verspreiden van onjuiste informatie.’

In PromZ Vak nr 1, 2012, zal Ron Boer uitgebreid aan het woord komen.