Power Brands failliet

Op 22-05-2018 is Power Brands B.V. handelend onder de naam Powerbrands,Markclip International, Markclip door de rechtbank in staat van faillissement verklaard. Als curator is aangesteld...