Premiumbudgetten terug naar niveau 2007 - Promzvak

Premiumbudgetten terug naar niveau 2007

In 2008 heeft het bedrijfsleven 10 procent meer besteed aan premiums en relatiegeschenken dan in 2007. In 2009 verwacht het bedrijfsleven weer 10 procent minder aan deze producten te besteden dan in 2008. Daarmee zouden de uitgaven weer exact op het niveau van 2007 uitkomen.In oktober 2008 liet PromZ Magazine IBT Marktonderzoek in Amsterdam weer het jaarlijkse online onderzoek onder opdrachtgevers houden, het zogeheten Opdrachtgeversonderzoek. Dit onderzoek peilt bij het bedrijfsleven de verwachte bestedingen aan premiums en relatiegeschenken voor het komende jaar alsmede wat er het huidige jaar is uitgegeven aan deze producten. Het onderzoek vond dit jaar een maand eerder plaats dan gebruikelijk, en dat maakt de voorspellingen voor 2009 mogelijk wat minder hard. Maar duidelijk is dat de kredietcrisis en de verwachte daaruit voortvloeiende economische onzekerheid ook gevolgen heeft op de inzet en bestedingen van premiums en relatiegeschenken. Invloed van kredietcrisis Over die crisis werden ook specifieke vragen gesteld aan de 181 respondenten. Het blijkt dat minder dan de helft van de bedrijven in oktober 2008 nog geen invloed ziet van de crisis op de budgetten voor premiums en relatiegeschenken in 2009, maar dat een derde van de bedrijven die invloed al wel meldt, terwijl het in een vijfde van de bedrijven nog onduidelijk is welke invloed van de kredietcrisis op de budgetten voor 2009 zal uitgaan. Wel geeft het gemiddelde bedrijf aan dat men uitgaat van 10% minder bestedingen aan premiums en relatiegeschenken in 2009 vergeleken met 2008. De uitgebreide rapportage van het PromZ Opdrachtgeversonderzoek vindt u in de PromZ Magazine die binnenkort verschijnt.