PPP verwacht oprichting Europese vereniging - Promzvak

PPP verwacht oprichting Europese vereniging

Op de begin maart gehouden ALV van het PPP werd bekend gemaakt dat naar verwachting eind maart de oprichtingsvergadering plaatsvindt van de nieuwe, overkoepelende Europese vereniging met de (werk)naam EPMO (European Product Media Organization).

Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Met deze variant op de reclamekreet van Tele2 lichtte Joop van Veelen (PPP-commissie Europa) op de ALV van 2016 toe hoe moeizaam de al maanden daarvoor aangekondigde oprichting van de nieuwe Europese brancheorganisatie verliep. Men sprak van een hoofdpijndossier, mede door de EPPA, die vernieuwing tegenhield.
Nu lijkt het tij te zijn gekeerd en mag worden verwacht dat de EPMO 31 maart 2017 een feit is, niet in de laatste plaats omdat grote partijen ‘in het gezamenlijk belang van de industrie in Europa’ er hun schouders onder willen zetten. Het gaat o.a. om PF Concept, Giving Europe, LM, Listawood, BIC, PSI en diverse nationale brancheorganisaties. Lobby, promotie en CSR-certificering zijn speerpunten van de nieuwe organisatie.

Overlappen
Het PPP heeft het lidmaatschap van MKB Nederland inmiddels pro forma opgezegd. De vraag is namelijk of het PPP nog lid moet blijven van MKB Nederland als de nieuwe Europese vereniging een feit is: de activiteiten van beide organisaties zullen elkaar (deels) overlappen, bijvoorbeeld op het gebied van lobby en wetgeving. Vraag is welke organisatie het PPP het beste financieel kan ondersteunen. Een en ander is afhankelijk van het aantal landen-associaties wat uiteindelijk zal instappen en de bijdrage van suppliers. Gedacht wordt aan een 50/50 verdeling tussen associaties en suppliers. Wel is er op de balans van PPP een reservering gedaan van € 15.000,00 voor een nieuwe Europese organisatie.

Themasessies
Activiteiten die het PPP dit jaar in eigen land wil ondernemen zijn o.m. het organiseren van themasessies en een tevredenheidsonderzoek c.q. inventarisatie van wensen en ideeën bij leden, en eventueel ook bij niet-leden.
Er wordt gezocht naar vakgenoten die in het bestuur de functie van penningmeester (nu Joshua Lopez) en begeleider van de PPP Academy (nu Bob Heerius) op zich willen nemen.