PPP Nieuws - Promzvak

PPP Nieuws

Op 25 juni 16.30 kunnen PPP-leden live de digitale ALV bijwonen. Er wordt nog even gekeken naar het juiste systeem en daarover zullen de leden volgende week geïnformeerd worden. Belangrijke onderwerpen op de agenda zijn het vertrek en de benoeming van 2 bestuursleden, de jaarrekening en het gevoerde beleid in 2019.

Verder maakt de PPP bekend een animatie te maken voor eindklanten, met als doel de verruiming van de Werk Kosten Regeling (die nu van 1,7 naar 3% gaat) goed over het voetlicht te brengen. Laten we deze massaal delen via alle kanalen, zodat we de tweede helft van het jaar iets kunnen goedmaken van de door de coronacrisis getijsterde eerste helft van het jaar.