Powerbanks onder vuur! - PromZ Vak

Powerbanks onder vuur!

Vooral powerbanks liggen onder vuur bij instanties als de NvWA. Elektronische gadgets worden, zowel in retail als in b-to-b, meer dan voorheen scherp gecontroleerd op RoHS en productveiligheid. Dit bleek uit een presentatie van de NvWA tijdens een bijeenkomst van het PPP.

Maar het gaat de goede kant op: waar de NvWA vorig jaar nog 50 procent van de gecontroleerde elektronische producten als ondeugdelijk bestempelde, is dat nu nog maar 25 procent.
Door de verscherpte controle zien steeds meer kleine(re) distributeurs af van eigen import (met alle risico’s vandien), met name uit het VO, van elektronische producten, aldus de woordvoerder van de NvWA.
Dat powerbanks zich in de warme belangstelling van de NvWA mogen verheugen, ondervonden ook enkele leveranciers in de promotionele productenbranche, waaronder PF Concept. Vanwege een veiligheidsrisico moest de supplier onlangs de DrumZ 3-in-1 powerbank terugroepen. ‘Dit is in goed overleg met onze klanten en de inspectie verlopen. Klanten hebben hier geen negatieve gevolgen of reacties op gehad. Het product was ook maar kort in de handel en verkoop was beperkt. Dit soort issues zijn helaas, hoe je ook je best doet, niet altijd te vermijden. Belangrijk is dat wanneer het gebeurt, je ook je verantwoordelijkheid pakt en actie onderneemt,’ aldus Serge Mertens (PF Concept).

Draaiboek

De NvWA benadrukt dat het inderdaad van groot belang is dat bedrijven actie ondernemen als producten moeten worden teruggehaald. Meewerken is zelfs verplicht. De NvWA gaf als tip om een draaiboek klaar te hebben en te oefenen om voorbereid te zijn voor het geval een recall of ander probleem zich echt voordoet.