Positief begin van 2016 - PromZ Vak

Positief begin van 2016

In het eerste kwartaal van 2016 heeft een kwart van de distributeurs op basis van de gerealiseerde omzet de omzetprognose voor 2016 naar boven bijgesteld, tegen 15% van de distributeurs die hun omzetprognose voor 2016 naar beneden bijstelden. Ruim de helft van de distributeurs heeft gemerkt dat opdrachtgevers dit jaar over hogere budgetten beschikken, maar de andere helft heeft dat nog niet gemerkt in de omzet.

Dat blijkt uit een begin april in opdracht van PromZ Vak gehouden onderzoek door onderzoekbureau One Question. Een gemengd beeld dus maar de tendens is positief. 36% van de distributeurs ziet ook dat de opdrachtgevers een positievere houding hebben dan een paar jaar geleden.

Hogere eisen opdrachtgevers

Aan de andere kant stelt 22% van de distributeurs dat in het eerste kwartaal van 2016 de marges wel teruggelopen zijn (tegen 17% die een margeverbetering meldt). De eisen van de opdrachtgevers worden hoger en dat komt ook door de nog steeds groeiende rol van procurement/inkoopafdelingen bij opdrachtgevers. Tweederde van de distributeurs merkt duidelijk dat opdrachtgevers meer service verwachten van hun distributeur, iets wat volgens hen overigens wel kan leiden tot een hoger aandeel van persoonlijke verkoop.
 

Eindklanten mee naar PSI?

De helft van de distributeurs is op de hoogte van de plannen van PSI dat distributeurs, die PSI-lid, op de laatste beursdag hun klanten kunnen meenemen. 61% vindt dat geen goede ontwikkeling, driekwart ziet er ook geen toegevoegde waarde in. Het zijn vooral de kleinere distributeurs die dit geen goed plan vinden, grotere distributeurs staan er positiever tegenover. Bezoek aan de PSI laat klanten weliswaar zien dat de promotionele productenbranche een volwassen branche is, omgekeerd zullen veel opdrachtgevers op de PSI door de bomen het bos niet meer kunnen zien, aldus de respondenten.

De complete uitkomsten van het onderzoek verschijnen in PromZ Vak nr 2.