Platform voor sp''ers opgericht - PromZ Vak

Platform voor sp”ers opgericht

Op initiatief van een aantal actiemarketingbureaus is het sp-platform Specs opgericht, het Sales Promotion Experience Centre. Specs-leden komen bij elkaar voor kennisuitwisseling en netwerken. ”specs is nadrukkelijk geen brancheorganisatie of belangenvereniging,” aldus Charles Borremans (Draft), een van de initiatiefnemers, op de onlangs gehouden bijeenkomst waar de plannen voor Specs werden gepresenteerd. De tijdens die bijeenkomst aanwezige vice-voorzitter van de DDMA, Paul Kelder (Target), vindt het jammer dat Specs niet staat voor belangenbehartiging en in dat kader de krachten zou willen bundelen met de dm-brancheorganisatie DDMA wat betreft de lobby in Den Haag en Brussel. Hij ziet wel degelijk raakvlakken en wees op de komst van wettelijke beperkingen die zowel het dm- als het sp-vak bedreigen. Maar duidelijk werd dat de promotiespecialisten zich niet willen committen aan de DDMA, noch aan een (andere) brancheorganisatie. Borremans: ”specs wil slechts een platform zijn waar sp”ers elkaar kunnen ontmoeten. Niet meer en niet minder dan dat. Bovendien zijn dm en sp twee verschillende disciplines met verschillende belangen. Als we uit zijn op samenwerking met een belangenvereniging is het maar de vraag of de DDMA dan de aangewezen organisatie daarvoor is.” Specs telt ruim 20 leden, vooralsnog alleen actiemarketingbureaus. Opdrachtgevers kunnen ook lid worden. Het – bedrijfsgebonden – lidmaatschap bedraagt 250 euro per jaar. Het lidmaatschap geeft twee personen van het bedrijf toegang tot de vier maal per jaar gehouden bijeenkomsten waar een case en/of actueel onderwerp uit de promotionele discipline centraal staat. Naast Borremans zijn Peter Boswinkel (BMB), Karina Buitenhuis (Eigen Fabrikaat), Kees-Jan Rozestraten (Combinatie van Factoren) en René Hendriks (KV Promotional Partners) de overige initiatiefnemers van Specs. Inl. rene.hendriks@kega.nl