Pas op dat u geen spammer wordt! - PromZ Vak

Pas op dat u geen spammer wordt!

Vanaf 1 oktober aanstaande mag er geen ongevraagde e-mail meer verstuurd worden naar zakelijke adressen zonder dat hiervoor expliciete toestemming is gegeven.

Vanaf oktober heeft u vooraf toestemming (opt-in) nodig om uw zakelijke relaties commerciële, charitatieve of ideële e-mail (en ook fax) te sturen. Dit geldt voor de e-mail adressen die u al in uw bestand heeft en voor e-mail adressen die u na 1 oktober 2009 verkrijgt. U dient dus voor 1 oktober uw huidige adressenbestand een verzoek tot opt-in te versturen. Na 1 oktober wordt een dergelijk bericht aangemerkt als spam.Ja-buttonWaar gaat het om? De ontvanger moet toestemming hebben gegeven (bijvoorbeeld door op een ja-button te klikken), de ontvanger moet zien van wie berichten afkomstig zijn, de ontvanger moet zien hoe en bij wie hij zich kan afmelden als hij geen prijs meer stelt op ontvangst van deze berichten. Een uitzondering vormen uw eigen klanten (d.w.z. de contactpersoon die een product of dienst heeft afgenomen). U mag hen een aanbieding voor een soortgelijk product of dienst sturen, mits deze niet al eerder heeft aangeven hier geen behoefte aan te hebben. Een grijs gebied is de vraag of iemand die eerder informatie heeft aangevraagd ook tot klant gerekend mag worden. Het advies luidt hier heel voorzichtig mee om te gaan.”Spam-boeteVanaf 1 oktober kunt u dus ook geen adressenbestanden meer kopen om die adressen ongevraagde e-mail te sturen. Overtreding van deze wet kan ertoe leiden dat uw e-mailadres geblokkeerd wordt en in het ergste geval wordt u een boete voor spam opgelegd door de OPTA. 

bron: Yes2web