OPDRACHTGEVERS SWITCHEN MAKKELIJK VAN LEVERANCIER - PromZ Vak

OPDRACHTGEVERS SWITCHEN MAKKELIJK VAN LEVERANCIER

Bacardi Nederland, dat de komende twee jaar kiest voor actiemarketing met gebruik van premiums, werkt met een aantal preferred suppliers op het gebied van promotionele producten.”Voor bepaalde producten hebben we leveranciers met wie we graag zaken doen,” zegt Huinck.”Maar in principe geldt dat er niks vast staat. Leveranciers zijn wat mij betreft zo goed als hun laatste klus.”

Deze uitspraak van Huinck, gedaan in het interview dat in de volgende PromZ Magazine staat, sluit aan op de uitkomsten van het recent gehouden PromZ Panel onder opdrachtgevers, die aangeven zonder scrupules over te zullen stappen naar andere leveranciers. Er zijn vaste relaties tussen beide partijen, maar een meerderheid van de opdrachtgevers stelt dat ze in 2005 ook premiums zullen inkopen bij andere leveranciers dan de huidige, soms gedeeltelijk, soms alles.

In de volgende PromZ Magazine die begin maart uitkomt, gaat promotiedeskundige Ed van Eunen in op de uitkomsten. Zo plaatst hij kanttekeningen bij de reden die opdrachtgevers geven voor de overstap, namelijk dat ze op zoek zijn naar (meer) creativiteit en innovatie.

Van Eunen:”Wat wordt onder creativiteit verstaan? Staat dat goed omschreven in de briefing? Je kunt je natuurlijk afvragen of opdrachtgevers in dat verband wel goed omgaan met hun premiumleverancier en of ze wel het maximale uit die relatie halen.”