Onderzoek naar effect van gifts in business to business - Promzvak

Onderzoek naar effect van gifts in business to business

Ongeveer de helft van de ontvangers van een promotioneel product doet zaken met het bedrijf dat het product gaf. En dat doen ze vrij snel na ontvangst. Van de overigen doet rond de 30 procent op wat langere termijn alsnog zaken met de gever.

 

Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Amerikaanse ASI (Advertising Specialty Institute) naar het effect en gebruik van promotionele items in business to business. Gedurende de zomer van 2010 zijn interviews en online enquêtes afgenomen onder zakenmensen in New York, Chicago, Los Angeles, Philadelphia, Londen, Sydney, Toronto en Montreal. In totaal waren er 3332 bruikbare surveys.

 

Promotionele tassen
Tassen zijn de communicatiedragers die het meest worden gezien door de ontvanger en de mensen om hem heen. Helemaal in deze tijd van hergebruik en duurzaamheid – mensen gooien hun spullen niet meer zo makkelijk zomaar weg – zijn tassen dus zeer kostenefficiënte promotionele producten.

 

Positief
Vrijwel iedereen die een promotioneel product krijgt, kent of herkent het bedrijf dat het cadeau doet. Tussen de 30 tot 40 procent (met een uitschieter van 47 procent in Canada) van de respondenten zegt dat ze na het krijgen van een promotioneel product positiever denken over het bedrijf erachter.