ONDERZOEK KENNIS JOINT PROMOTIONS - Promzvak

ONDERZOEK KENNIS JOINT PROMOTIONS

KEGA | promotional partners hield een onderzoek onder marketingmanagers en werknemers van de afdeling marketing van Nederlandse bedrijven om te achterhalen welke onderdelen van het joint promotion proces door de doelgroep als moeilijk worden ervaren en welke als makkelijk. Nog steeds nemen het aantal joint promotions jaarlijks toe. Zo blijkt uit de database die KEGA bijhoudt. 40% van de respondenten van het onderzoek heeft tussen de 1 en 4 joint promotion acties opgezet in het afgelopen jaar. En 70% van de respondenten is voornemens om komend jaar één of meer acties op te zetten. Maar wat is de kennis bij de personen die de acties opzetten? Hoe wordt het opzetten van een joint promotion ervaren?

217 respondenten

In totaal hebben 217 mensen deelgenomen aan het onderzoek. Deze groep bestond uit: reclamecoördinatoren (2,8%), communicatiemanagers (8,8%), productmanagers (12,5%), directeuren (17,6%), marketingmanagers (27,3%) en overig (31%). De respondenten zijn werkzaam in verschillende branches van fast moving consumer goods (11,5%), overige fabrikanten (geen FMCG) (6%), financiële dienstverlening (2,8%), retail (18,9%), bureau (9,7%), vrije tijd/entertainment (22,1%), uitgeverijen (14,3%), anders (14,7%).ÂÂ

StruikelblokkenÂÂ

Ondanks de hoeveelheid aan joint promotions die jaarlijks worden opgezet, worden essentiële onderwerpen om zo”n actie op te zetten als zeer moeilijk ervaren. De belangrijkste struikelblokken:ÂÂ

           -         Maken van een inschatting van de hoeveelheidÂÂ

                     tijd en moeite die het vergt om een jointÂÂ

                     promotion op te zetten;ÂÂ

          -         Formuleren van SMART doelstellingen;ÂÂ

          -         Selectie van partners;ÂÂ

          -         Realistisch inschatten van respons;ÂÂ

           -         Meten van de resultaten.ÂÂ

“Meer kennis over bovenstaande onderwerpen zou betekenen dat er in de vele joint promotions die gepland staan voor het komende jaar ook een kwalitatieve groei gemaakt kan worden,” aldus de onderzoekers.

Meer informatie: KEGA | promotional partners,

Sander Schoneveld, sander.schoneveld@kega.nl.