NKB een week eerder dan GéPéBé - PromZ Vak

NKB een week eerder dan GéPéBé

Afgelopen weken vonden diverse gesprekken plaats tussen de organisatoren van GéPéBé en de Nederlandse Kerstpakkettenbeurs (NKB). Aanleiding was de gelijktijdige beursdata in februari 2017. De organisatoren van de NKB hebben er nu voor gekozen deze beurs een week eerder plaats te laten vinden, op 7 en 8 februari 2017.

‘Beide partijen onderschrijven dat gelijktijdige beursdagen niet wenselijk zijn. Tijdens het overleg zijn diverse oplossingen besproken. Op basis van argumenten betreffende logistiek en accommodatie bleek een wijziging van de data van GéPéBé niet mogelijk. Met het branchebelang voor ogen heeft NKB daarom gekozen voor een verschuiving van zijn beursdata, ondanks dat dit nogal wat voeten in aarde heeft op het organisatorische vlak. Wij willen echter de grote belangen van zowel de bezoekersdoelgroep als de doelgroep (potentiële) exposanten centraal stellen,’ aldus een recent persbericht van beide beursorganisatoren.

Afstemming van data
GéPéBé en NKB hebben afgesproken dat er voor komende edities geen afspraken met accommodaties of andere partijen worden gemaakt, zonder dat vooraf de data met elkaar zijn besproken en afgestemd. ‘Het tijdvak waarin de beurzen plaats moeten vinden is steeds korter onder invloed van branchegeluiden en kenmerkt zich door diverse (buitenlandse) beurzen, vakanties en carnaval. Ongelukkigerwijs waren wij beide uitgekomen op dezelfde week en dagen in 2017. Voor de komende jaren zorgen wij er voor dat dit niet nog eens gebeurt,’ stellen ze.