Nieuwe koers voor IGC - PromZ Vak

Nieuwe koers voor IGC

Vanuit een nieuwe entiteit verlegt IGC de koers en focust voortaan op de verkoop en contracten met multinationals. Aanjager van de nieuwe koers is Hans Poulis, die al enige jaren betrokken is bij IGC.

IGC is een netwerk sinds 1956 en heeft zijn activiteiten in 2012 gebundeld om de commerciële belangen te behartigen van zijn 54 partners in 48 landen. Onder leiding van Hans Poulis richtte IGC zich meer op de verkoop en corporate contracten met multinationals. Dit is nu de hoofdreden voor de beslissing dat de focus in de toekomst juist hier moet komen te liggen.

Nieuwe entiteit
Poulis: ‘De aandeelhouders hebben besloten om IGC International per 1 april als nieuwe entiteit in het leven te roepen en hiermee een sterkere positie jegens de huidige klanten te hebben, maar ook directe commerciële activiteiten te genereren met nieuwe nationale en internationale klanten. De vraag uit de markt is sterk aanwezig en bewezen is dat er behoefte is aan een sterke leverancier met een mondiaal opererend netwerk en commitment jegens de klant.’
Hij vervolgt: ‘IGC International zal opereren vanuit Rotterdam. Op dit moment is er een team actief van 12 mensen en dat aantal zal gestaag uitbreiden. Het bedrijf maakt gebruik van een netwerk van preferred suppliers en eigen inkoopkantoren in Azië.’
Poulis wordt mede aandeelhouder van IGC International.