Nieuwe actie Consumentenbond tegen overgewicht - PromZ Vak

Nieuwe actie Consumentenbond tegen overgewicht

De Consumentenbond onderneemt weer een poging om een eind te maken aan reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen tot 12 jaar. De bond heeft zelfs op eigen initiatief een nieuwe reclamecode opgesteld met daarin een pakket aan regels.Tal van wetenschappers, maatschappelijke organisaties en politici steunen de code, aldus de Consumentenbond. Het voorstel ligt nu bij de koepel van levensmiddelenfabrikanten (FNLI). Later deze maand buigt de Tweede Kamer zich over de Nota Overgewicht. Als de FNLI de nieuwe code afwijst, is wetgeving de enige mogelijkheid om reclame voor ongezonde voeding alsnog aan banden te leggen. Dan is de Tweede Kamer aan zet, aldus de bond. Nota Overgewicht De ministers Klink (Volksgezondheid) en Rouvoet (Jeugd & Gezin) geven in de Nota Overgewicht aan dat zij af willen van reclame voor snoep, chips, fris en ijs gericht op kinderen tot 12 jaar. De Consumentenbond pleit daar al jaren voor, maar de levensmiddelenindustrie wil niet verder gaan dan een leeftijdsgrens van 7 jaar.