Negatieve berichtgeving tast het imago van bedrijven niet aan - PromZ Vak

Negatieve berichtgeving tast het imago van bedrijven niet aan

Negatieve berichtgeving tast het imago van bedrijven doorgaans niet aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam waar communicatiewetenschapster May-May Meijer in 2003 op hoopt te promoveren. Ten behoeve van het onderzoek is de berichtgeving over tien grote Nederlandse ondernemingen uitvoerig bestudeerd. Het blijkt dat zowel vrije publiciteit als veel persaandacht geen gevolgen heeft voor reputaties. Wel kan de reputatie van een bedrijf aangetast worden als de hoeveelheid media-aandacht overweldigend en zwaar negatief van inhoud is. Dat komt omdat dan een soort hefboomeffect in werking treedt. Mogelijke verklaring voor de geringe invloed van berichtgeving op reputaties is dat bijvoorbeeld krantenlezers gewend zijn aan de kritische toon van journalisten en er bij hun eindoordeel rekening mee houden. Ook andere factoren zoals emotie kunnen een rol spelen bij het vellen van een oordeel over een bedrijf. Negatieve berichtgeving over de vele vertragingen bij de NS zorgt bijvoorbeeld voor een veel sterkere verslechtering van het imago dan berichtgeving over geluids- en luchtvervuiler Schiphol. Vliegen wordt namelijk als spannender ervaren en ook de pers is daar vatbaar voor. [bron: Elan]