NEDERLAND HEEFT DE LOYAALSTE WERKNEMERS - Promzvak

NEDERLAND HEEFT DE LOYAALSTE WERKNEMERS

Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland de loyaalste werknemers. Nederland telt het hoogste aantal werknemers dat zich affectief betrokken voelt bij de organisatie van de werkgever. Maar die affectie moet wel onderhouden worden. Goed om in het achterhoofd te houden als u een loyaliteitsprogramma wilt voeren.

Onderzoeksbureau Effectory onderzocht de betrokkenheid van medewerkers bij organisaties in 8 Europese landen (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Italië en Engeland). Daarbij hanteerde het bureau drie soorten betrokkenheid: de affectieve, de normatieve en de continuerende betrokkenheid. Affectief betrokken medewerkers identificeren zich met het bedrijf en hebben vertrouwen in de visie, missie en doelen van dat bedrijf. Affectieve betrokkenheid heeft de sterkste positieve relatie met prestaties. Nederland heeft het grootste aantal affectief betrokken medewerkers: 57,5 procent.

Blijven stimuleren

Marc Sijtstra, directeur Effectory: “Nederland wint op de gebieden loyaliteit, motivatie en betrokkenheid. Maar bedrijven moeten hun medewerkers, hoe affectief betrokken ze ook zijn, blijven stimuleren om (betere) prestaties te leveren.”