MVO-beleid Giving Europe: ISO 26000:2010 - PromZ Vak

MVO-beleid Giving Europe: ISO 26000:2010

Giving Europe heeft deze maand zijn MVO-beleid geformaliseerd via de norm ISO 26000:2010. Dit is een breed opgezette internationale norm die richtlijnen geeft voor alle MVO-thema’s.

‘Deze thema’s betreffen mensrechten, arbeidspraktijk, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenaangelegenheden en betrokkenheid bij de gemeenschap. Deels hebben deze thema’s betrekking op de werkzaamheden van toeleveranciers, deels op de afnemers. Alle thema’s zijn geïnventariseerd en per thema zijn concrete doelstellingen geformaliseerd,’ aldus Stef van der Velde (ceo Giving Europe). ‘Een deel van die doelstellingen is op dit moment al bereikt, bijvoorbeeld inzake productveiligheid: 99% van onze producten heeft inmiddels Europese productcertificering. Voor het behalen van andere gestelde doelen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, zijn concrete actieplannen ontwikkeld die reeds in uitvoering zijn genomen,’ vervolgt hij.

Samenhang
Giving Europe heeft bewust voor ISO 26000:2010 gekozen omdat met deze norm alle MVO-gerelateerde onderwerpen aan bod komen en bovendien in hun onderlinge samenhang behandeld worden. Andere normen en codes die van belang zijn voor Giving Europe, zoals de in opdracht uitgevoerde SA 8000 audits bij toeleveranciers in landen als China en India, maken integraal deel uit van de ISO 26000:2010 werkdocumenten. ‘Hierdoor kan op een praktische en goed hanteerbare wijze vorm gegeven worden aan het MVO-beleid,’ stelt Van der Velde.