Meer exposanten en bezoekers op PSI 2016 - PromZ Vak

Meer exposanten en bezoekers op PSI 2016

De PSI 2016, die medio januari plaatsvond in Düsseldorf, trok meer exposanten en bezoekers dan vorig jaar. De vakbeurs telde 932 exposanten (tegen 878 in 2015) en er kwamen 16.810 bezoekers (tegen 16.218 in 2015). De bezoekers kwamen ook uit meer verschillende landen dan voorheen.
 

Volgend jaar wordt de PSI gehouden op dinsdag, woensdag en donderdag (10, 11 en 12 januari 2017). Nieuw is dat distributeurs, die PSI-lid zijn, op de laatste dag op uitnodiging hun klanten mogen meenemen naar de beursvloer. Volgens de PSI is dit een goede manier om eindklanten te tonen hoe omvangrijk en indrukwekkend de promotionele productenindustrie is, hetgeen weer goed zou zijn voor het imago van de industrie.

Omzetstijging verwacht
Uit Europees onderzoek van de PSI komt naar voren dat suppliers en distributors in 2015 meer hebben omgezet dan in 2014. Een groot deel van hen geeft aan in de komende vijf jaren een omzetstijging van ruim 10 procent te verwachten.