Loyaltyprogramma's werken - PromZ Vak

Loyaltyprogramma’s werken

Loyaltyprogramma's zijn in staat de relatie met de klant te behouden en te verbeteren.

Dit blijkt uit onderzoek van de Carlson Marketing Group naar de effecten van marketingactiviteiten aangaande klantrelaties. Van de 16.000 ondervraagden geeft 80 pct aan vaker bij een bedrijf te shoppen naar aanleiding van het loyaltyprogramma. Ruim 65 pct geeft aan daardoor ook meer te besteden. Een kleine 50 pct geeft zelfs aan minder of niets meer te besteden als de desbetreffende retailorganisatie zou stoppen met het programma.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het loyaltyprogramma méér moet omvatten dan alleen financiële voordelen. Een goede service was een van de aspecten die in deze werd genoemd. 96 pct van de respondenten neemt deel aan een loyaltyprogramma; 80 pct bezit twee of meer klantkaarten.