Leveranciers geschenkpakketten beginnen protestactie - PromZ Vak

Leveranciers geschenkpakketten beginnen protestactie

De Vereniging Leveranciers Geschenkpakketten (VLG) en het Platform Promotionele Producten (PPP) hebben zich schriftelijk tot alle fracties in de Tweede Kamer gewend met de oproep af te zien van de voorgenomen afschaffing van de zogeheten feestdagenregeling. De feestdagenregeling is een jaarlijkse fiscale vrijstelling van 136 euro per werknemer, die door werkgevers wordt gebruikt voor kerstpakketten. VLG en PPP vrezen voor de werkgelegenheid bij de leveranciers van eindejaarsgeschenken, die jaarlijks vijf miljoen pakketten aan het bedrijfsleven leveren. Het afschaffen van de feestdagenregeling levert de schatkist 125 miljoen euro op.