Lago Maggiore decor voor Partner Event van Mid Ocean Brands - PromZ Vak

Lago Maggiore decor voor Partner Event van Mid Ocean Brands

In juni van dit jaar organiseerde Mid Ocean Brands voor het tweede opeenvolgende jaar zijn 3-daags Partner Event. Een kleine 300 klanten woonden het event bij. Het vond plaats in een luxe hotel aan het Lago Maggiore.

Diederik de Koning, director marketing & e-business: ‘Met dit event hadden we een platform om toekomststrategieën en informatie te delen over diverse onderwerpen zoals e-commerce, corporate accounts en China. Om deze onderwerpen toe te lichten hadden we een aantal externe gastsprekers uitgenodigd: Wim van den Mark, specialist op het gebied van online marketing, Chris Start, voormalig vice-president van Procter & Gamble en Jimmy Ji, Head China Desk bij KPMG.’

‘We wilden ook de dialoog aangaan met onze klanten vanwege hun feedback en mening over ons product- en serviceaanbod op de Europese markt,’ vervolgt De Koning. ‘Willem van Walt Meijer, ceo van MOB, zette onder andere de veranderingen binnen Mid Ocean Brands en de toekomststrategie uiteen. Daarnaast is er gesproken over de ontwikkeling van de relaties met de partners, waarbij zij ondersteuning en hulp van Mid Ocean Brands krijgen om een zo hoog mogelijk voordeel naar de eindklant te realiseren,’ aldus De Koning.

E-commerce
‘Klanten hadden uiteenlopende vragen,’ vertelt hij. ‘Aangaande e-commerce, bijvoorbeeld. Hoe beïnvloedt e-commerce de manier waarop je met de klant communiceert, de klant zijn marketing organiseert en de manier waarop hij zijn promotionele producten inkoopt/gebruikt. Internet-distributeurs willen bijvoorbeeld weer weten hoe MOB support kan leveren op het gebied van Search Engine Optimization, hoe we systemen kunnen koppelen en integreren en hoe we support kunnen bieden bij uitbreiding naar het buitenland.’
Corporate accounts

De Koning: ‘Aangaande corporate accounts kwam ter sprake dat tenders steeds internationaler worden. De vaak nationaal georiënteerde distributeur heeft problemen om zijn nationale contract met een corporate account te behouden. Daarom zien we ook steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan tussen zowel distributeurs onderling als tussen distributeurs en suppliers. De distributeurs willen graag weten wat wij hen kunnen bieden om richting hun corporate accounts hun positie te behouden of te verstevigen.’

‘Dat China aan het veranderen is, was ook een gespreksonderwerp,’ vertelt De Koning. ‘Dit heeft men binnen onze markt gemerkt door de prijsstijgingen en de langere levertijden. Distributeurs willen graag meer weten over deze ontwikkelingen zodat ze de effecten daarvan ook beter aan hun eindklant kunnen uitleggen. Uiteraard blijven we met onze klanten in contact om samen verder over deze, en andere, issues te praten.’

mid ocean brands partner event 2011 italy