Kijk uit met ‘green claims’ - Promzvak

Kijk uit met ‘green claims’

Toegegeven, ik ben vaak kritisch op de Duitse branche organisatie GWW. Maar verleden week kwamen ze met onderstaand bericht naar buiten, dat ook voor veel Nederlandse ondernemingen in onze branche van groot belang is. Vandaar dat we het artikel 1-op-1 vertaald hebben vanuit het Duits naar het Nederlands. Belangrijk nieuws, waarvoor dank GWW! Hieronder het artikel:

In een opmerkelijk proces (Az.: I ZR 98/23) heeft het BGH op 27 juni geoordeeld over het gebruik van zogenaamde ‘Green Claims.’ De aanleiding was een reclameslogan van de snoepfabrikant Katjes, die zijn producten met het label “klimaatneutraal” had gepromoot. Het BGH heeft deze praktijk in zijn uitspraak verboden met verwijzing naar §§ 3, 5, 5a en 8 UWG.

Achtergrond van de klacht zijn twee maatregelen van de Europese wetgever die bedoeld zijn om het inflatoir gebruik van termen zoals “klimaatneutraal” of “ecologisch” bij de promotie van producten en diensten tegen te gaan:

 • EmpCo-Richtlijn (Richtlijn ter versterking van consumenten voor de groene transitie): Deze richtlijn werd door het EU-Parlement op 17-01-2024 aangenomen en trad op 26-03-2024 in werking. Ze richt zich hoofdzakelijk op consumentenbescherming. De lidstaten hebben tot 27-03-2026 de tijd om deze richtlijn in nationaal recht om te zetten; ten laatste op 27-09-2026 moeten deze bepalingen in heel Europa van kracht zijn. In de EmpCo-RL zijn vier maatregelen vastgelegd:
 1. Verbod op ‘eigen’ duurzaamheidskeurmerken: Alleen het gebruik van certificaten die door overheidsinstanties zijn vastgesteld is toegestaan.
 2. Verbod op algemene milieuclaims: Algemene uitspraken zoals “klimaatneutraal,” “ecologisch,” of “CO²-vriendelijk” mogen alleen worden gebruikt als de adverteerder de “erkend uitstekende milieuprestatie” kan aantonen.
 3. Verbod op het gebruik van algemene milieuclaims met een valse referentie: Milieuclaims mogen alleen worden gemaakt als ze betrekking hebben op het hele product en niet slechts op onderdelen daarvan.
 4. Verbod op reclame met compensaties: Producten mogen niet langer als “klimaatneutraal” worden geadverteerd als deze klimaatneutraliteit alleen door de compensatie van andere broeikasgasemissies wordt bereikt.
 • GCD (Green Claim Directive): Deze richtlijn werd op 12-03-2024 door het EU-Parlement aangenomen. De lidstaten moeten uiterlijk 24 maanden later beginnen met de implementatie. Deze richtlijn richt zich vooral op transparantie en nauwkeurigheid in milieumarketing. De GCD bevat de volgende maatregelen:
 1. Milieuclaims mogen niet vaag, misleidend, ongefundeerd of onjuist zijn.
 2. Claims moeten specifiek zijn; uitspraken zoals “milieuvriendelijk” of “klimaatvriendelijk” zijn te vaag.
 3. Claims moeten relevant en substantieel zijn over de hele levenscyclus van het product.
 4. Claims moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn.
 5. Claims moeten door externe beoordelaars worden geverifieerd.
 6. Bijbehorende informatie over deze claims moet op het product zelf of op hetzelfde medium worden gecommuniceerd.
 7. Milieuclaims moeten zodanig worden gecommuniceerd dat de normale consument ze begrijpt: geen gebruik van onduidelijke technische termen!
 8. Milieuclaims moeten eenvoudig en begrijpelijk zijn.
 9. Verdere informatie over milieuclaims moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Van deze richtlijn zijn alleen kleine bedrijven met minder dan 10 medewerkers en een jaarlijkse omzet van maximaal 2 miljoen euro uitgezonderd.