Kerstpakketten lijden niet onder kredietcrisis - PromZ Vak

Kerstpakketten lijden niet onder kredietcrisis

Kerstpakketten lijden niet onder kredietcrisis De huidige financiële crisis lijkt de medewerkers, die al jarenlang een kerstpakket krijgen, te sparen. Met de feestdagen zullen dit jaar, ondanks de crisis, 5 miljoen medewerkers een kerstpakket ontvangen.Kerstpakketten lijden niet onder kredietcrisis De huidige financiële crisis lijkt de medewerkers, die al jarenlang een kerstpakket krijgen, te sparen. Met de feestdagen zullen dit jaar, ondanks de crisis, 5 miljoen medewerkers een kerstpakket ontvangen. Een stijging van 100.000 ten opzichte van 2007, toen het aantal kerstpakketten op 4,9 miljoen lag. Uit onderzoek van kerstpakkettenleverancier Tintelingen onder ruim 2.800 bedrijven blijkt dat de gemiddelde waarde van het kerstpakket nog steeds stijgt. Dit jaar besteden bedrijven gemiddeld 44 euro aan een pakket, vorig jaar schommelde het bedrag onder de 40 euro. Dit komt goed overeen met recent onderzoek van PromZ Magazine onder opdrachtgevers, waaruit een gemiddeld bedrag van 46 euro naar voren komt voor een kerstpakket voor personeel en 34 euro voor zakelijke relaties. Uit dit onderzoek van PromZ Magazine blijkt ook dat het aandeel Eigen Keuze-pakketten sterk groeit: 31 pct dit jaar tegen 18 pct vorig jaar. Het PPP (Platform Promotional Products) schat de gemiddelde waarde van een kerstpakket op 40 euro. Tot 70 euro belastingvrij Een enkel bedrijf ziet uit kostenbesparing af van het kerstpakket. Maar de overgrote meerderheid ziet echter in dat een relatief goedkope investering als een kerstpakket, juist in deze moeilijkere periode, van groot belang is, aldus Tintelingen. Een kerstpakket is immers één van de weinige vormen waarmee een werkgever de waardering aan de medewerkers kan uiten. Dit kan bovendien op een fiscaal aantrekkelijke manier, want werkgevers kunnen tot maximaal € 70,- belastingvrij een kerstpakket of Eigen Keuze-pakket aan medewerkers schenken.