Kerstpakketten in de knel - PromZ Vak

Kerstpakketten in de knel

Steeds minder leuke extraatjes voor personeel – toch zoeken werkgevers oplossingen “wijdt De Telegraaf van 16 juli jl. een artikel aan de gewijzigde Feestdagenregeling. In het artikel komt een onderzoek van accountantskantoor Ernst & Young aan de orde. De krant schrijft op basis hiervan o.m. dat werkgevers hun werknemers graag tevreden willen houden met secundaire arbeidsvoorwaarden en zoeken naar manieren om hun personeel toch iets te geven. “Vooral de afgeschafte Feestdagenregeling is emotioneel beladen. Deze regeling is dan ook gecompenseerd door de werkgevers. Naast een verjaardagsregeling vallen ook kerstpakketten onder die regeling.” Marcel de Vreede van Ernst & Young wordt met de volgende uitspraak geciteerd: “Je kunt niet meer belastingvrij een kerstpakket geven. Natuurlijk zijn er altijd mazen in de wet, maar inspecteurs zullen er alles aan doen dergelijke acties te bestrijden.”In het volgende nummer van PromZ Magazine, dat half september verschijnt, staat een duidelijke uitleg van wat de nieuwe Feestdagenregeling inhoudt en de financiële gevolgen voor werkgevers en werknemers.