Kerstpakketten 2020: niet meer, wel duurder. - PromZ Vak
Kerstpakketten 2020 niet meer, wel duurder

Kerstpakketten 2020: niet meer, wel duurder.

59% van de opdrachtgevers heeft het personeel in 2020 een kerstpakket verstrekt. Dat is wat minder dan in 2019, toen bedroeg dat percentage nog 64%. Uit het onderzoek van One Question is gebleken dat een aantal bedrijven in 2020 geen kerstpakket zal uitreiken om financiële redenen (men had te maken met teruggang in omzet door corona). Maar ook praktische redenen zorgen er soms voor dat geen kerstpakket wordt uitgereikt. Het is voor veel bedrijven lastig om een kerstpakket persoonlijk aan de medewerkers te overhandigen, omdat die vooral thuis werken, maar het per post versturen van een kerstpakket vergt ook weer extra budget. Er is dus sprake van een aantal bedrijven dat dit jaar gestopt is met het verstrekken van kerstpakketten.

Daar tegenover staat een (geringer) aantal bedrijven dat juist wel een kerstpakket weggeeft om hun waardering uit te spreken voor de medewerkers in deze lastige corona tijd. Vooral dit heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde prijs van een kerstpakket in 2020 met bijna 61 euro een stuk hoger ligt dan in 2019 toen een kerstpakket gemiddeld ruim 51 euro kostte. De samenstelling van de kerstpakketten gaat steeds meer richting een combinatie van fysieke producten met cadeaubonnen/online codes, zoals blijkt uit de tabel. Het meest voorkomend is nog altijd een kerstpakket dat uit fysieke producten bestaat.

Dit jaar zal 41% van de opdrachtgevers eindejaarsgeschenken voor relaties gaan inkopen, iets meer dan een jaar geleden. De gemiddelde prijs van zo’n eindejaarsgeschenk voor relaties zal in 2020 ruim 32 euro bedragen. Dat is wat minder dan in 2019 toen dit nog bijna 35 euro was. Sommige opdrachtgevers geven aan dat het uitreiken van eindejaarsgeschenken aan relaties dit jaar wat lastig is omdat er veel minder fysiek contact met de afnemers mogelijk is.

Tabel: Samenstelling kerstpakketten 2018-2020 

  2020 2019 2018
n= 67 99 78
% % %
Een geschenk/pakket (waarbij niets gekozen kan worden) 42 44 48
Een code om online iets te kiezen 10 20 14
Een cadeaubon 3 8 6
Een combinatie van bovenstaande 27 13 17
Nog niet bekend in november 18 15 15
Totaal 100 100 100