ISO 14001 VOOR POULIS HONTELE - PromZ Vak

ISO 14001 VOOR POULIS HONTELE

Poulis Hontelé is sinds medio augustus naast ISO 9001 ook ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieuzorgsysteem.Hans Poulis (Poulis Hontelé): “Met name beursgenoteerde bedrijven verplichten zich tegenwoordig tot een ‘sustainability report”. Hierin spreekt men onder andere uit dat het betreffende bedrijf zorg draagt voor duurzame productie en ontlasting van het milieu. Een voortvloeisel hieruit is een lijn richting toeleveranciers. Mede om deze reden hebben we ons, na een jaar van voorbereidingen, ingezet om deze certificering te verkrijgen. Naast de eigen verantwoordelijkheid voor ontlasting van het milieu, confronteren we onze producenten en leveranciers hier ook mee. De resultaten van de metingen maken we inzichtelijk voor onze klanten.”