Internet is voor bedrijven vooral communicatiemiddel - PromZ Vak

Internet is voor bedrijven vooral communicatiemiddel

Internet heeft inmiddels op grote schaal zijn intrede gedaan in hetNederlandse bedrijfsleven. Zo heeft ruim negentig procent van de ondernemingeneen website en heeft meer dan tachtig procent van de werknemers een eigene-mailadres. Dit blijkt uit de Grote Internet Test van Cisco en Compaq die 750IT-managers en directeuren ondervroegen.

Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven internet veelal alscommunicatiemiddel gebruiken. Nog maar weinig bedrijven gebruikeninternettechnologie om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. “Dit isopmerkelijk omdat integratie juist kan leiden tot verhoogde productiviteit enkostenverlagingen”, aldus Nico Verspaget, directeur business developmentbij Cisco.

Een groot deel van de ondervraagden meent dat internet een belangrijke rolspeelt in de concurrentiekracht van bedrijven. De integratie van diverseinternettoepassingen staat dan ook hoog op de agenda, zo blijkt uit hetonderzoek. Toch onderschrijven niet alle bedrijven de positieve invloed vaninternet. Zo meent 21 procent van de respondenten dat internet meer kost dan hetoplevert.

Ondanks dat ruim negentig procent van de bedrijven een eigen website heeft,blijft dit gebruik veelal beperkt tot het vermelden van bedrijfsgegevens en demogelijkheid tot het aanvragen van informatie. Bij minder dan de helft van derespondenten is het mogelijk om online te bestellen. Online betalen is nogongebruikelijker, bij minder dan tien procent van de ondervraagden is hetmogelijk om via de website te betalen.

Bron: Infoworld