Interactieve webvertising werkt het best - PromZ Vak

Interactieve webvertising werkt het best

Webvertising sorteert het meeste effect wanneer het gebruik maakt van het wezenskenmerk van internet: interactiviteit. Online advertenties met aanbiedingen daarentegen blijken juist niet effectief. Dat is de uitkomst van een onderzoek uitgevoerd door Klaas Weima. In zijn scriptie ‘Effective Web Advertising’ onderzoekt Weima welke elementen van invloed zijn op de effectiviteit van het adverteren op internet. Met het stuk won Weima de e-Business scriptieprijs, een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door managementadviesbureau Expanding Visions.Weima concludeert in zijn onderzoek dat banners die linksboven of in het midden van een webpagina staan het meest effectief zijn. Ook grote advertenties en advertenties die niet in contrast staan met de achtergrond presteren goed. Daarnaast hebben ook dynamische banners een positief effect. Verrassend noemt Weima zijn conclusie dat het opnemen van een aanbieding in een advertentie niet positief uitpakt. ‘Het is beter deze vorm van adverteren te vermijden’, raadt hij aan. Ook een eenvoudige oproep als ‘Klik hier’ levert niet meer clickthrough rates op. Het is beter om gebruik te maken van interactiviteit, zegt Weima. Zo concludeert hij dat het stellen van een vraag op een banner wel een positief effect heeft op het doorklikken van de lezer. (bron: marketing online)