INSTORE MEDIA VAAK ALS STOREND ERVAREN - PromZ Vak

INSTORE MEDIA VAAK ALS STOREND ERVAREN

Bijna de helft van het winkelend publiek ervaart instore media in (kleding)winkels als irritant. Dit komt naar voren uit een onderzoek van het modevakblad Textilia.

In opdracht van Textilia vroeg onderzoeksbureau GfK ruim 2000 Nederlanders naar hun mening. Daaruit blijkt dat 43 pct het vertonen van video- en televisiebeelden in winkels irritant vindt. Vooral vrouwen (48 pct), vijftigplussers (57 pct) en hoger opgeleiden ervaren dit als storend. ”Verkeerde informatie” is een hoge irritatiefactor, evenals het (harde) geluid van deze media.

Trendy

Maar 17 pct van de respondenten vindt videoschermen trendy, vooral in de leeftijdsklasse 13 tot en met 39 jaar (32 procent) en de groep middelbaar opgeleiden (23 pct).

Degenen die de informatie via de schermen wel op prijs stellen zijn vooral mannen (20 procent) en lager opgeleiden (22 procent). 23 pct van de vijftigplussers zegt dit ook te waarderen.