Inspectie gaat strenger controleren op RoHS - PromZ Vak

Inspectie gaat strenger controleren op RoHS

Leveranciers en distributeurs moeten hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van veiligheid van elektr(on)ische promotionele producten. Anders zijn maatregelen onvermijdelijk. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bij controles stelde de ILT vast dat bijna de helft (49 procent) van de elektrische promotionele producten niet voldeed aan de wetgeving. Het betrof vooral powerbanks, led-lampjes, bluetoothspeakers en tablets. Het ging hoofdzakelijk om overtredingen op het gebied van RoHS, de Regeling gevaarlijke stoffen in
elektr(on)ische apparatuur. Bedrijven denken vaak ten onrechte dat ze het wel op orde hebben.

Onvoldoende
‘Het gros vraagt wel testrapporten op, alleen zijn die lang niet altijd van goede kwaliteit,’ zegt Carl Huijbregts, senior-inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De wetgeving zegt dat de importeur moet nagaan of de fabrikant de conformiteitsbeoordeling goed heeft uitgevoerd. Alleen een certificaat opvragen is eigenlijk onvoldoende.
In de keten volgt de ILT de lijn van fabrikant naar importeur naar distributeur. Huijbregts: ‘Bij RoHS dragen alle betrokkenen verantwoordelijkheid, ook de distributeur. Dus als we bij een van de drie onregelmatigheden aantreffen, kunnen we bij al die partijen eisen dat de verkoop wordt gestaakt.’

Conformiteitsbeoordeling
Bedrijven die in overtreding waren hebben een waarschuwing gekregen, omdat het de eerste keer was. Maar de ILT verlangt wel verbeteringen, benadrukt Huijbregts. ‘Als we volgend jaar geen vooruitgang constateren, zullen we waarschijnlijk een last onder dwangsom opleggen. En die producten mogen niet op de markt worden gebracht.’
De ILT heeft vastgesteld dat leveranciers en distributeurs op het gebied van RoHS nauwelijks beleid hebben voor de naleving van de regels. ‘Ergens moet geregeld zijn dat getoetst wordt of de fabrikant de conformiteitsbeoordeling goed heeft uitgevoerd en de toeleveringsketen bewaakt. Wie dat controleert – de inkoper, de kwaliteitsafdeling of een externe partij – is aan het bedrijf zelf.’

Lees het hele interview in PromZ Vak nr 3 die medio oktober uitkomt.