IGC GROEP SCHERPT ETHISCHE CODE AAN - PromZ Vak

IGC GROEP SCHERPT ETHISCHE CODE AAN

Tijdens een recente internationale conferentie heeft de IGC Groep, een internationale groep van bedrijven in promotionele producten waarvan Staat & Co het Nederlandse lid is, een officiële paragraaf op het gebied van ethisch handelen opgenomen in zijn statuten.Op voorstel van Hans van der Ouw, directeur van Staat & Co, werd unaniem door alle 66 aanwezige deelnemers uit 39 landen een statement geaccordeerd waarin een onvoorwaardelijke afwijzing van kinderarbeid, alsmede een onvoorwaardelijk respecteren van het milieu en de gezondheid en arbeidsomstandigheden van werkenden staat opgenomen. Bij de formulering van deze nieuwe paragraaf werden de conventies van de International Labour Organization (I.L.O.) als leidraad gehanteerd.

Zwarte lijst

Ook werd opgenomen dat als één van de leden aanwijzingen heeft dat een toeleverancier van de IGC-leden zich niet conformeert aan deze regelingen, deze leverancier op de zwarte lijst in het IGC-intranet systeem KISS (Knowledge and Information Sharing System) zal worden geplaatst.

Een exemplaar van de nieuwe IGC-statuten (Rules & Bylaws) is op te vragen bij Staat & Co Businessgifts, Hans van der Ouw, 0522 240024 of hans@staat.nl ÂÂ