HELFT VAN BALLONNEN VOLDOET NIET AAN GEZONDHEIDSNORMEN - PromZ Vak

HELFT VAN BALLONNEN VOLDOET NIET AAN GEZONDHEIDSNORMEN

De helft van de ballonnen voldoet niet aan de normen ten aanzien van nitrosaminen. Daarnaast ontbreekt bij 17% een afgesproken waarschuwingszin op het etiket. Dat blijkt uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).Nitrosaminen worden beschouwd als kankerverwekkend. De VWA controleert ballonnen jaarlijks op nitrosaminen om na te gaan of de industrie zich houdt aan de afgesproken normen. Ballonnen vallen onder het Warenwetbesluit speelgoed en mogen geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Omdat ballonnen veel door kinderen in hun mond worden genomen, gelden strenge normen over de afgifte van nitrosaminen.

De helft van de geteste ballonnen voldoet niet aan de normen. In nog eens 17% van de gevallen ontbreekt ook een waarschuwingszin op het etiket. De zin moet luiden: ”Waarschuwing! Om veiligheidsredenen niet in de mond nemen en uitsluitend opblazen met een ballonnenpomp.”

Deze normen zijn door het ministerie van VWS overeengekomen met de branche. Leveranciers die niet voldeden aan de afspraken zijn schriftelijk gewaarschuwd. De VWA heeft voor 2005 nog meer controles aangekondigd op de afgifte van nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen bij ballonnen.