Groen licht voor verruiming WKR - PromZ Vak

Groen licht voor verruiming WKR

Via de WKR (werkkostenregeling) kunnen werkgevers belastingvrij vergoedingen in de vorm van bijvoorbeeld een kerstgeschenk, thuiswerkpakket of relatiegeschenk aan werknemers geven. Wanneer dit gebeurt binnen de vrije ruimte van de WKR hoeven zij hierover dus geen loonheffing af te dragen. De Werkkostenregeling is dus tijdelijk verruimd, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Dit initiatief is door PPP gestart. Het te besteden percentage van de loonsom is verhoogd van 1,7% naar maar liefst 3% (tot en met een loonsom van € 400.000,00). Dit levert vooral een voordeel voor het mkb op. Er is door de overheid 200 miljoen voor deze verruiming uitgetrokken. De PPP heeft een speciale animatie ontwikkeld om nog eens uit te leggen van de tijdelijke verruiming van de WKR betekent. Deze kun je hier terugkijken.

Daarnaast hebben alle leden een mailing gehad met twee QR-codes die verwijzen naar specifieke animaties voor kerstpakketten en relatiegeschenken. Tevens is er de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief als afzender van de animatie de PPP te vervangen door het eigen logo. Deze verruiming biedt onze branche de mogelijkheid om met name naar het einde van het jaar nog iets extra’s goed te maken, dus grijp die kans!