FARMACEUTEN STRENGER GECONTROLEERD - PromZ Vak

FARMACEUTEN STRENGER GECONTROLEERD

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid gaat onderzoeken of de Inspectie voor de Gezondheidszorg medicijnfabrikanten strenger kan controleren op naleving van de marketing- en reclameregels.Hoogervorst heeft dat onlangs toegezegd aan de Tweede Kamer. Die is bezorgd over de macht van de farmaceuten. De fabrikanten proberen met veel middelen huisartsen ertoe te brengen bepaalde medicijnen aan patiënten voor te schrijven.

Marketingmethodes

De fabrikanten zijn verbonden aan de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR), die tot taak heeft de fabrikanten te controleren op hun marketingmethodes. Kort geleden bleek uit een evaluatie dat de commissie te laks is in het opsporen van ontoelaatbare praktijken.

Hoogervorst gaat nu bekijken of de commissie kan samenwerken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspectie heeft volgens de minister meer mogelijkheden om de fabrikanten te controleren.