Farmabranche wil af van premiums - PromZ Vak

Farmabranche wil af van premiums

De federatie van de Europese farmaceutische industrie (EFPIA) overweegt promotionele producten in de ban te doen. Eind juni valt de beslissing. Speelt de branche met deze zelfregulering vooral mooi weer?

Inmiddels hebben de Europese belangenorganisatie EPPA, PSI en andere organisaties van suppliers en distributeurs in de promotionele productenbranche in diverse landen in Europa actie ondernomen om de farmaceuten op andere gedachten te brengen.

Ethiek

Het voornemen om volledig af te zien van de inzet van promotionele artikelen lijkt mede ingegeven door de in Europa actieve Amerikaanse farmaceutische ondernemingen (die geen gebruik mogen maken van promotionele producten) en de wens om als branche uiting te geven aan de Europese ‘List of Guiding Principles Promoting Good Governance in the Pharmaceutical Sector’, ofwel ethische richtlijnen.

Tegenslag

Hans Poulis (voorzitter van de EPPA) licht toe dat de EFPIA tot nu toe geen bezwaar had tegen de inzet van goedkopere premiums. Hij probeert de EFPIA te overtuigen van het nut om hiermee door te gaan, iets wat wellicht vergemakkelijkt wordt door een herziene definitie van ‘goedkoop’ waar alle leden van de EFPIA zich in kunnen vinden.

Bovendien, merkt Poulis op, is het nodig de farmaceuten er van te doordringen dat het besluit om af te zien van promotionele producten wel erg plotseling komt voor de premiumindustrie, die grote opdrachtgevers op dit gebied bedient. Het zou juist nu een zware tegenslag zijn voor de vele suppliers en distributeurs die een (aanzienlijk) deel van hun omzet uit de farmabranche halen.

Mooi weer spelen

PromZ Vak sluit niet uit dat de Europese farmaceutische branche met deze zelfregulering mooi weer wil spelen om daarmee de aandacht af te leiden van zaken in de farma-industrie die (heel) wat minder ethisch zijn, denk bijvoorbeeld aan het laten sponsoren van onderzoek door het bedrijfsleven of het sponsoren van artsencongressen op idyllische lokaties. Dat gaat heel wat verder dan het weggeven van pennen van een paar dubbeltjes…